Store mengder digitale data kan i fremtiden hjelpe leger å stille mer nøyaktige og raskere diagnoser på pasienter. 

Et beslutningsstøtteverktøy for leger som hjelper til med å stille riktig diagnose og behandling, kan bli en del av hverdagen ved norske sykehus. For å finne diagnoser og mulige behandlingsforløp, benytter teknologien store mengder lagrede pasientdata og forskningspublikasjoner. 
Oslo Universitetssykehus (OUS) er allerede i gang med BIGMED, et prøveprosjekt som benytter teknologien. Lege og professor Erike Fosse leder prosjektet, og under EHiN-konferansen Future Health i Oslo Spektrum fortalte han om dette. 
–  Prosjektet adresserer problemet vi har i helsevesenet i dag, ved at vi får mer og mer informasjon om hver enkelt pasient og så skal vi da treffe riktig beslutning om valg av behandling. Etter hvert blir dette så mye data at det må automatiseres, sier Fosse til Dagens Medisin.

 Les hele artikkelen i Dagens Medisin