Yrja besøker IBM Norge - Office X. Klikk på bilde for å se YouTube-video.