PLATTFORM: Prosjektleder Thomas Smedsrud med en oversikt over plattformen som skal legge grunnlaget for personstilpasset medisinering. Ved hjelp egne og andres pasientdata koblet sammen med ekstra kunnskap og analysert ved hjelp av beslutningsregler og maskinlæring skal resultatet bidra til rådgivning for klinikere som skal ta komplekse beslutninger med hensyn til pasientbehandling. Foto: Ahlert Hysing

Store mengder digitale data kan i fremtiden hjelpe leger å stille mer nøyaktige og raskere diagnoser på pasienter. 

Et beslutningsstøtteverktøy for leger som hjelper til med å stille riktig diagnose og behandling, kan bli en del av hverdagen ved norske sykehus. For å finne diagnoser og mulige behandlingsforløp, benytter teknologien store mengder lagrede pasientdata og forskningspublikasjoner. 
Oslo Universitetssykehus (OUS) er allerede i gang med BIGMED, et prøveprosjekt som benytter teknologien. Lege og professor Erike Fosse leder prosjektet, og under EHiN-konferansen Future Health i Oslo Spektrum fortalte han om dette. 
–  Prosjektet adresserer problemet vi har i helsevesenet i dag, ved at vi får mer og mer informasjon om hver enkelt pasient og så skal vi da treffe riktig beslutning om valg av behandling. Etter hvert blir dette så mye data at det må automatiseres, sier Fosse til Dagens Medisin.

DNNorsk helseforskning er fremragende på flere områder, blant annet innenfor kreftbehandling og ultralyddiagnostikk. Dette er resultat av solid og langsiktig forskningsinnsats i samarbeid mellom forskere, leger og bedrifter, skriver artikkelforfatteren. Foto: Ole Morten Melgård

«IBMs Watson er ’nyansatt’ på Radiumhospitalet og kan bli en viktig medarbeider», skriver Jonas Gahr Støre. Bildet viser hvordan pasienter møter den Watson-tilknyttede roboten «Pepper» på et sykehus i Belgia. Foto: Francois Lenoir/Reuters/NTB Scanpix

In modern medicine, we are capturing a huge amount of biological data from our bodies through the work of clinicians and laboratories and through sensors and devices. Digital storage of those data creates an explosion of information about each patient and creates new opportunities to understand our unique traits through gathering and analyzing all this information. Tailoring diagnostics and treatment to each individual based on large amounts of the population’s health information is called “Precision Medicine”. 

In order to implement such practice, we need to overcome the barriers of today: Data is stored in different locations and with different format, in systems that cannot communicate. New advanced algorithms and applications are needed to handle and analyze such big data. Our privacy laws needs to balance the protection of our sensitive personal data with the opportunities of increased health outcomes for more people. And maybe the hardest part, we need to redesign our health care delivery to enable advanced tailored care.

BigMed is an ambitious project that will identify and address these barriers in order to move one step further in the direction of Precision Medicine in Norway. Funded by the Norwegian Research Council and a handful of partners dedicated to making a difference, we aim to create a platform for further leaps and help nourish an expanding ecosystem of partners from the clinical academic and commercial worlds.