Job announcement from DNV GLArbeidsgiverDNV GLStillingstittelSenior Researcher - Life SciencesStedOslo, NorwayFrist16.07.2017VarighetFast

Bli kjent med DNV GL

The ideal candidate has both big picture understanding of personalized medicine and clinical genomics, as well as practical experience with bioinformatic tools used for analysis of clinical Next Generation Sequencing (NGS) data.

You are inspired by the promise of this field, but are aware of and critical to the technological, analytical, ethical and organizational barriers hindering its effective implementation. You bring strategic and systems thinking approaches to the table to enable quality assurance and data sharing in this area.

The successful candidate will be a part of a unique multidisciplinary and international research team with the opportunity of influencing DNV GL’s.

Yrja besøker IBM Norge - Office X. Klikk på bilde for å se YouTube-video. 

PLATTFORM: Prosjektleder Thomas Smedsrud med en oversikt over plattformen som skal legge grunnlaget for personstilpasset medisinering. Ved hjelp egne og andres pasientdata koblet sammen med ekstra kunnskap og analysert ved hjelp av beslutningsregler og maskinlæring skal resultatet bidra til rådgivning for klinikere som skal ta komplekse beslutninger med hensyn til pasientbehandling. Foto: Ahlert Hysing

Store mengder digitale data kan i fremtiden hjelpe leger å stille mer nøyaktige og raskere diagnoser på pasienter. 

Et beslutningsstøtteverktøy for leger som hjelper til med å stille riktig diagnose og behandling, kan bli en del av hverdagen ved norske sykehus. For å finne diagnoser og mulige behandlingsforløp, benytter teknologien store mengder lagrede pasientdata og forskningspublikasjoner. 
Oslo Universitetssykehus (OUS) er allerede i gang med BIGMED, et prøveprosjekt som benytter teknologien. Lege og professor Erike Fosse leder prosjektet, og under EHiN-konferansen Future Health i Oslo Spektrum fortalte han om dette. 
–  Prosjektet adresserer problemet vi har i helsevesenet i dag, ved at vi får mer og mer informasjon om hver enkelt pasient og så skal vi da treffe riktig beslutning om valg av behandling. Etter hvert blir dette så mye data at det må automatiseres, sier Fosse til Dagens Medisin.

«IBMs Watson er ’nyansatt’ på Radiumhospitalet og kan bli en viktig medarbeider», skriver Jonas Gahr Støre. Bildet viser hvordan pasienter møter den Watson-tilknyttede roboten «Pepper» på et sykehus i Belgia. Foto: Francois Lenoir/Reuters/NTB Scanpix